2021-09-03

Du kan mer enn du tror!

– Jeg har vært på mange rehabiliteringsopphold. På Kastvollen fikk jeg hjelp til å klare ting jeg aldri trodde jeg kunne klare.

57 år gamle Arild Gravem har hatt cerebral parese (CP) hele livet. 

– Vi har aldri fått vite om det er det at jeg er født 3 måneder for tidlig eller at jeg fikk for lite oksygen under fødselen som gjør at jeg har CP, forteller Arild – som uansett fikk en annerledes start på livet enn mange andre barn da han kom til verden i 1964. 

Foreldrene til Arild hadde nemlig en kamerat som hadde CP. Derfor kunne de mer om sykdommen enn mange av sambygdingene i Gravem i Sunndal, og de bestemte seg for å sende Arild på institusjon inne i Ålesund. Der bodde Arild fra han var 2 til han var 7 år, og han var bare hjemme i feriene. 

– Jeg velger å tro at det har preget livet mitt på en positiv måte, sier Arild. – Jeg tror jeg verken hadde klart å gå eller jobbe hvis jeg ikke hadde fått all den opptreningen jeg fikk i Ålesund. 

Godt rykte

Arild har CP fra hoftene og ned. Høyre side er verst rammet. I tillegg til spasmene og rykningene Arild lever med, har han smerter på grunn av feilbelastninger. 

– Min erfaring er at det blir verre og verre å leve med CP, sier Arild. – Jeg blir stivere i kroppen, og belastningsskadene blir verre. I tillegg sliter jeg med gammelt arrvev etter operasjoner i beina, og det gir meg veldig dårlig balanse. 

Arild har gjennom årene vært på mange rehabiliteringsopphold rundt omkring i landet – med varierende hell. 

– Jeg har blitt godt tatt vare på, men jeg har nok flere ganger tenkt at jeg har blitt tilbudt et litt for generelt opplegg, sier Arild. – Så selv om legene som følger opp meg på St. Olavs hospital i Trondheim anbefalte meg å dra til Kastvollen på Inderøy, skal jeg innrømme at jeg var ganske avventende til oppholdet. Men der tok jeg feil, gitt!

Kastvollen Rehabiliteringssenter har avtale med Helse Midt-Norge om å tilby døgnbasert spesialisert rehabilitering for personer med ulike nevrologiske og nevromuskulære diagnoser. Hver pasient får sitt eget oppfølgingsteam som jobber tverrfaglig med pasienten. 

– Jeg hadde min egen fysioterapeut, min egen ergoterapeut og egne ansatte fra omsorgsavdelingen, forteller Arild. – Etter at vi hadde hatt en kartleggingssamtale hvor vi snakket om hva jeg ønsket å få ut av oppholdet, fikk jeg et opplegg som var skreddersydd for meg. 

Godt utbytte

Med årene har Arild fått større utfordringer med å gå, med å reise seg og sette seg og med å bære og å plukke opp ting. 

– Derfor ble jeg enig med teamet mitt at det var dette vi skulle prioritere å jobbe med, sier Arild. – Blir jeg bedre til dette, vil hverdagen min bli enklere. 

Men som vi alle vet; Det å trene på ting vi ikke mestrer, er ikke alltid like gøy. 

– Det var mange ganger jeg tenkte “nei, dette har jeg aldri klart, og derfor klarer jeg det sikkert ikke nå heller” når fysioterapeuten og ergoterapeuten fortalte meg hva dagens øvelse var, forteller Arild. – Men tror du jammen meg ikke jeg klarte det i løpet av treningsøkta, da! Det ga meg en helt enorm mestringsfølelse! 

Som for eksempel det å stå ved en benk og snu seg. Det har vært krevende for Arild så lenge han kan huske. 

– Men de hjalp meg å finne ut hvordan jeg skulle gjøre det; hvordan jeg skulle mobilisere musklene mine for å få det til, smiler han. – Jeg fikk meg rett og slett noen aha-opplevelser på Kastvollen. Det er mange år siden jeg har synes trening er noe særlig artig, men siden jeg fikk så stor nytteverdi av det, opplevde jeg faktisk treningsglede likevel!

Så stor tiltro fikk Arild til teamet sitt at han til og med reduserte antall botoxinjeksjoner han får i beina hver tredje måned. 

– De anbefalte at jeg i stedet for å lamme musklene burde trene dem opp, forteller Arild.
– Derfor inngikk jeg et kompromiss med nevrologen min, og han satte botox bare på baksiden av beina, ikke i hele beinet.

Godt opphold

I tillegg til det gode treningsutbyttet, trekker Arild frem hvor godt han trivdes ved Kastvollen. 

– Siden jeg tilbragte mange år på institusjon i barndommen, sliter jeg nok litt mer enn andre når jeg skal på rehabilitering, forteller Arild stille. – Jeg syns det er veldig vondt å være hjemmefra. 

Men vel fremme på Kastvollen oppdaget Arild at det går an å trives et annet sted enn hjemme. 

– Det var rett og slett godt å være der, smiler han. – På Kastvollen velger du selv om du vil delta i det som skjer eller om du vil være alene. Vi spiste alle måltidene sammen, og da ble jeg kjent med folk som også var på behandling. Det å treffe andre som også er preget av sykdom, gir meg perspektiv på min egen situasjon.

Så godt utbytte syns Arild han fikk av oppholdet på Kastvollen at han håper å kunne få et opphold til før jul. 

– Jeg ble tatt vare på på en måte jeg aldri har opplevd før, sier han. – Kastvollen lærte meg at det går an å trene opp kroppen og redusere senskader, selv om jeg er over 50 år. Det er lærdom jeg har med meg for resten av livet. 

Ønsker du deg til Kastvollen? Snakk med legen din om å bli henvist hit.

Hva er CP?

Cerebral parese (CP) er en samlebetegnelse på en rekke tilstander med endret motorisk funksjon, og skyldes en skade i den umodne hjerne (fra fosterliv til fylte 2 år). Et viktig kriterie for diagnosen er at hjerneskaden ikke blir verre, men er statisk (ikke fremadskridende). Hvilke utslag diagnosen gir, avhenger av skadens størrelse og lokalisasjon.

Kilde: cp.no. 

Personvern