Søknadsprosedyre

Dersom du ønsker opphold hos oss, må lege eller spesialist søke. Henvisning sendes direkte til:

Regional vurderingsenhet (RVE):

Helse Nord-Trøndelag HF
Regional vurderingsenhet
Postboks 333
7601 Levanger

Her vurderes henvisningene og prioritering skjer i henhold til pasientrettighetsloven.

Lurer du på noe?

Ta gjerne kontakt med oss dersom du har spørsmål!

Kontakt oss
Personvern