Ansatte

Bente Oldren
Bente Oldren
Daglig leder Kastvollen Rehabilitering

Marit Melgård Stand
Marit Melgård Stand
Nestleder

Randi Dalen
Randi Dalen
Rehabiliteringsleder

Grete Elin Meistad
Grete Elin Meistad
Kontorassistent

Bodil Elin Lorentsen
Bodil Elin Lorentsen
Kokk

Ola Andreas Ribe
Ola Andreas Ribe
Kokk, fagansvarlig kjøkken

Merete Vist
Merete Vist
Kokk

Lasse Solberg
Lasse Solberg
Kokk

Marit Nilsen
Marit Nilsen
Kjøkkenassistent

Lillian Anita Valskrå
Lillian Anita Valskrå
Kjøkkenassistent

Jutharat Chatti
Jutharat Chatti
Renholder

Sonja Salthammer
Sonja Salthammer
Spesialfysioterapeut

Reidun Landsem
Reidun Landsem
Ergoterapeut

Mats Berg
Mats Berg
Spesialfysioterapeut

Marit Knardal Nestvold
Marit Knardal Nestvold
Fysioterapeut

Jens Horn
Jens Horn
Nevrolog

Elisabeth Vang Olsen
Elisabeth Vang Olsen
Spesialergoterapeut, fagansvarlig ergoterapienheten

Bodil Brattaker
Bodil Brattaker
Ergoterapeut

Åse-Lill Wiseth
Åse-Lill Wiseth
Fysioterapeut

Aina Axelsson
Aina Axelsson
Spesialfysioterapeut, fagansvarlig fysioterapienheten

Heidi M Aasløkk
Heidi M Aasløkk
Fysioterapeut

Cornelia Getz
Cornelia Getz
Fysioterapeut

Mari Raavand
Mari Raavand
Idrettspedagog

Marthe Høgden Kvitvang
Marthe Høgden Kvitvang
Sykepleier, prosjektleder

May B. Skogset
May B. Skogset
Sykepleier, fagansvalig omsorgsenheten

Janne Melhus Holmen
Janne Melhus Holmen
Sykepleier

Ine Hallan
Ine Hallan
Helsefagarbeider

Eli-Kristin Thune Skevik
Eli-Kristin Thune Skevik
Hjelpepleier

Eli Våset
Eli Våset
Hjelpepleier

Anne Marit A. Brandsvikhaug
Anne Marit A. Brandsvikhaug
Sykepleier

Ann Helen Thune
Ann Helen Thune
Sykepleier

Bente Hjelde
Bente Hjelde
Helsefagarbeider/Renholder

Line Våset
Line Våset
Sykepleier

Linn Anita Klausmark
Linn Anita Klausmark
Lærling

Magnar Gangås
Magnar Gangås
Helsefagarbeider

Senait Haile
Senait Haile
Lærling

Marit Nordby
Marit Nordby
Vernepleier

Birgit Røflo Vaadal
Birgit Røflo Vaadal
Lærling

Hanne Strøm
Hanne Strøm
Hjelpepleier

Personvern