Rehabiliteringsforløpet

Pasientforløpet beskriver innholdet i de ulike fasene i en rehabiliteringsprosess, uavhengig av diagnose, fra ankomst til utskrivning. Her ser du de viktigste fasene:

Faser

Du kan lese gjennomføringen av et rehabiliteringsopphold ved Kastvollen Rehabiliteringssenter her:

Gjennomføring av rehabiliteringsopphold

Lurer du på noe?

Ta gjerne kontakt med oss dersom du har spørsmål!

Kontakt oss
Personvern