Brukerstyring

Kastvollen Rehabiliteringssenter har et eget brukerutvalg. Brukerutvalget er et rådgivende organ, der oppgaven er å jobbe for å utvikle tilbudet til det beste for brukerne.

Brukerutvalget ved Kastvollen Rehabiliteringssenter 2021 – 2022

Kastvollen Rehabiliteringssenter gjennomfører jevnlige spørreundersøkelser av brukers erfaring om oppholdet. Målet er å få kunnskap som kan bidra til at vårt tilbud blir enda bedre. Vi har også et mål om at 95 % skal være Svært Godt fornøyd eller Godt fornøyd med oppholdet.

Her kan du lese brukererfaringer fra Kastvollen Rehabiliteringssenter:

Personvern