Faglig kompetanse

Personalgruppen ved Kastvollen består av fysioterapeuter, ergoterapeuter, idrettspedagog, sykepleiere, vernepleiere, hjelpepleiere, helsefagarbeidere, leger, nevrolog, kokker, kjøkkenassistenter, kontorpersonell, renholdere og driftsleder.

Mange av våre ansatte har lang og bred erfaring innen spesialisert rehabilitering.

Kastvollen Rehabiliteringssenter har hatt tilbud til personer med nevrologiske og nevromuskulære diagnoser i mange år. Vi har på denne måten opparbeidet oss bred erfaringskompetanse.

Vi har stort fokus på faglig kompetanse, og mange av våre ansatte har videreutdanning innen blant annet:

 • Rehabilitering
 • Nevrologi
 • Bobath
 • Motiverende Intervju
 • Veiledning
 • Pedagogikk
 • PWR

I tillegg til våre egne fagfolk har vi et samarbeid med flere spesialister:

 • Ernæringsfysiolog
 • Logoped
 • Psykolog
 • Jobbkonsulent

De benyttes til gruppeundervisning og gruppesamtaler.

Kronikk av rehabiliteringsleder Randi Dalen

Les mer

Artikkel om effektene av opphold ved Kastvollen – Januar 2019

Artikkel skrevet av Berli, Rundmo, Dalen og Oldren:

Les mer

Kastvollen rehabiliteringssenter presentert på verdenskongress

NTNUs masterstudent Bjørnar Berli utforsket i sin masteroppgave effekten av spesialisert rehabilitering på Kastvollen. Hans funn var at mennesker med Parkinson og MS som gjennomførte gruppeopphold på Kastvollen, oppnådde signifikant bedring av både fysisk funksjon og av livskvalitet!

Sammen med sin veileder, professor Torbjørn Rundmo, dro han i juni 2018 til Verdenskongress i Psykologi (ICAP) i Canada, hvor han på fremragende måte presenterte resultatene fra Kastvollen!

Les mer
Personvern