2020-03-01

Parkinson

Kastvollen Rehabiliteringssenter tilbyr spesialisert rehabilitering til personer med Parkinson sykdom. Dette kan være individuelt opphold eller gruppeopphold. Det er viktig at det står i søknaden hvilket opphold du ønsker. Vi etterkommer ønsker så langt det lar seg gjøre.

Faggruppene ved Kastvollen Rehabiliteringssenter jobber sammen i tverrfaglige team for at våre brukere skal nå sine mål. Hver bruker har sitt team med hver sin kontaktperson/pasientansvarlig. I begynnelsen av oppholdet har vi møter med brukerne – dette er for å bli kjent med dem og for å få satt et mål. Brukeren setter sitt mål sammen med teamet, dagen etter ankomst. Det gjennomføres også undersøkelser og tester, før tiltakene settes i gang.

I rehabiliteringsprosessen har vi fokus på mestring og at livet leves hjemme. Kastvollen Rehabiliteringssenter har gitt tilbud til personer med Parkinson sykdom i mange år og har på denne måten opparbeidet bred erfaringskompetanse.

Det er viktig at våre brukere er motiverte for oppholdet! Her ved Kastvollen Rehabiliteringssenter har vi fokus på tiltak som kan bidra til bedre mestring av hverdagen hjemme.

Når du kommer til Kastvollen Rehabiliteringssenter, må du ha med deg medisiner, inkontinensutstyr og lignende for hele oppholdet. Ta også med godt med treningstøy og sko til innendørs og utendørs trening og aktiviteter. Vi har vaskemaskin for vask av privat tøy. Du trenger ikke ta med sengetøy og håndduker. Mot betaling har vi har overnattingsmuligheter for pårørende/besøkende på brukerens rom.

Vi kan tilby:

  • Individuelt opphold for personer med Parkinson sykdom
  • Gruppeopphold for personer med Parkinson sykdom (kontinuerlig).
  • Ukesopphold for personer med nydiagnostisert Parkinson.

Oversikt over gruppeopphold med fastsatt dato i 2021:

  • Tilbud om gruppeopphold for personer med nydiagnostisert Parkinson 08.11.21 – 14.11.21

Annen informasjon som kan være nyttig:

Personvern