2020-01-01

Annen nevrologi

Kastvollen Rehabiliteringssenter tilbyr spesialisert rehabilitering til personer med nevrologiske diagnoser. Dette kan være individuelt opphold eller gruppeopphold. Det er viktig at det står i søknaden hvilket opphold du ønsker. Vi etterkommer ønsker så langt det lar seg gjøre.

Faggruppene ved Kastvollen Rehabiliteringssenter jobber sammen i tverrfaglige team for at våre brukere skal nå sine mål. Hver bruker har sitt team med hver sin kontaktperson/pasientansvarlig. I begynnelsen av oppholdet har vi møter med brukerne – dette er for å bli kjent med dem og for å få satt et mål. Brukeren setter sitt mål sammen med teamet, dagen etter ankomst. Det gjennomføres også undersøkelser og tester, før tiltakene settes i gang.

Det er viktig at våre brukere er motiverte for oppholdet! Kastvollen Rehabiliteringssenter har gitt tilbud til personer med nevrologiske diagnoser i mange år og har på denne måten opparbeidet bred erfaringskompetanse. Vi har fokus på tiltak som kan bidra til bedre mestring av hverdagen hjemme.

Når du kommer til Kastvollen Rehabiliteringssenter, må du ha med deg medisiner, inkontinensutstyr og lignende for hele oppholdet. Ta også med godt med treningstøy og sko til innendørs og utendørs trening og aktiviteter. Vi har vaskemaskin for vask av privat tøy. Du trenger ikke ta med sengetøy og håndduker. Mot betaling har vi har overnattingsmuligheter for pårørende/besøkende på brukerens rom.

Vi kan tilby:

  • Individuelt opphold for personer med nevrologiske diagnoser
  • Gruppeopphold for personer med nevrologiske diagnoser

Oversikt over gruppeopphold med fastsatt dato i 2022:

  • Tilbud om gruppeopphold for personer med CP 19.09.22 – 17.10.22.
  • Tilbud om gruppeopphold for Yngre (opp til 55 år): 05.09.22 – 03.10.22.

Annen informasjon som kan være nyttig:

Personvern