2021-11-17

Spesialist i allmennmedisin, 100% fast stilling

Hvis ønskelig kan jobben kombineres med en annen stilling. Vi kommer frem til en løsning mtp. arbeidstid og stillingsprosent.

Ønsker du å arbeide i et tverrfaglig miljø?

Ønsker du fleksibilitet og muligheter for faglig utvikling?

Da kan dette være jobben for deg!

Kastvollen Rehabiliteringssenter ligger i Inderøy kommune, ca. 10 km sør for Steinkjer sentrum. Vi har avtale med Helse Midt-Norge om å tilby spesialisert rehabilitering for personer med nevrologiske og nevromuskulære diagnoser. I november 2018 åpnet vi et nytt og moderne rehabiliteringssenter, og vi har som ambisjon å være et nasjonalt fyrtårn innen vårt fagfelt. Kastvollen har 36 døgnrom og over 30 årsverk.

For nærmere informasjon om Kastvollen se www.kastvollen.no

Ansatte på kastvollen

Arbeidsoppgaver

 • Medisinsk behandling i tråd med offentlige lover, forskrifter, retningslinjer, forskning og god faglig praksis.
 • Bidra til utvikling av tjenesten.
 • Medisinskfaglig ansvar for rehabiliteringstjenestene ved Kastvollen.
 • Klinisk oppfølging og behandling av pasienter.
 • Tverrfaglig erfarings- og kunnskapsutveksling gjennom undervisning og samarbeid.
 • Bidra til kvalitetssikring og -utvikling av tjenesten.
 • Samarbeide med andre aktuelle instanser i kommune, spesialhelsetjenesten og eksterne sektorer.
 • Samarbeid, opplæring/undervisning av brukere og pårørende.

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som lege.
 • Lege som har, eller regner med å få sin spesialitet innen allmennmedisin eller annen relevant spesialisering.
 • Interesse for rehabilitering og for tverrfaglig samarbeid.
 • God norsk muntlig og skriftlig framstillingsevne.

Personlige egenskaper

 • Du har engasjement for rehabilitering.
 • Du ønsker å videreutvikle kompetansen din.
 • Du trives med å arbeide i et tverrfaglig miljø.
 • Du er serviceorientert, fleksibel og tar selvstendig ansvar for arbeidsoppgavene.
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi tilbyr

 • Fast arbeidstid, fri helger, kvelder og høytider.
 • STORE muligheter for fleksibilitet.
 • Reisetid kan regnes inn i arbeidstiden
 • En meget spennende og variert jobb, der du kan bidra til videreutvikling av tjenestene.
 • Store muligheter til faglig utvikling, inkludert forskningsmuligheter, kursing, hospiteringer m.m.
 • Tilhørighet i et godt tverrfaglig arbeidsmiljø.
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger.
 • Lønn etter avtale.

Annet

 • Tilsetting skjer i henhold til gjeldende lover, reglement og tariffavtaler.
 • Søknad, attester og vitnemål sendes elektronisk til bente.oldren@reko.org
 • Ved tilsetting må gyldig politiattest iht. helse- og omsorgstjenesteloven §5-4 fremlegges før tiltredelse.
 • Oppgi referanser.

Kontaktpersoner

Bente Oldren, Daglig leder, Kastvollen Rehabiliteringssenter. Tlf. 45 46 55 64.

E-post: bente.oldren@reko.org

Søknadsfrist er 12. desember

Personvern